Loggo

UTBILDNINGAR
– för viktig kunskap

Vi erbjuder utbildningar tillsammans med professionella utbildare. Utbildarna har spetskompetens inom affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och produktutveckling – viktiga områden för att jobba smartare, våga ta betalt och spara dyrbar tid.

Affärsutveckling - för små företag med stora drömmar
Tolka och förstå din resultat- och balansräkning. Få goda råd inför bokslut och årsredovisning. Hur beräknar du vinst och skatt.  Tre sätt att  förbättra dina intäkter? En tydlig och hållbar affärsidé som beskrivs i en affärsplan. Vem är din drömkund och var finns den? Hälsoplanen är lika viktig som affärsplanen.

Marknadsföring - anybody out there!
Hur kan du arbeta för att få ut så mycket som möjligt av dina insatser?
Med ditt varumärke som grund och en tydlig strategi för mötet med dina kunder kommer dina insatser på området att börja betala sig bättre. Du lär dig förpacka ditt erbjudande bättre, får en orientering i hur du kan arbeta med sociala medier och du går ifrån dagen med en påbörjad marknadsplan som du kan börja använda direkt.

Försäljning – sälj dig själv och ta betalt!
Genom rätt kunskap. attityd och färdighet blir du en bra säljare utan att ”kränga”?  Du lär dig se på dig själv snarare som problemlösare än en jobbig säljare. Vi konsumerar skönhets- och kroppsvårdsprodukter och tjänster för miljarder kronor varje år i Sverige – Hur kan du bli den som tar en större del av marknaden? Vill du bli den som blir ”värdsmästare” på att lösa dina kunders behov och problem?

Produktutveckling – från idé till en ny produkt eller tjänst
Genom inspiration och innovation skapar du nya idéer och förstår varför och hur du kan utveckla din verksamhet. Hur ser utvecklingsprocessen ut? Vad krävs för att lyckas? Hur kan du finansiera din utveckling?