Loggo

The Book of Wellness (BoW) är ett samarbete mellan
Wellness Quality Support AB - WQS och medverkande företag i Varberg.

Syftet med värdeboken är att marknadsföra anslutna företag och öka antalet kunder som vill upptäcka alla fina tjänster som branschen erbjuder. Syftet är också att ge kunden möjlighet att pröva olika typer av tjänster till ett mycket förmånligt pris.

The Book of Wellness är ett resultat av ett par års arbete med småföretag inom wellnessbranschen.

Är du intressserad av att medverka i BoW 2016 kontakta
Ingela Armbro
ingela@wqs.se
0709 28 51 01