Loggo

Branschnätverk

Genom Wellness Quality Support ingår du i ett regionalt och branschspecifikt nätverk för en- och fåmansföretag inom hälsa, friskvård och wellness. Du erbjuds träffar som präglas av nyheter, nyttig information och möjligheter till erfarenhetsutbyte.
På och mellan träffarna kan du använda nätverket för att skapa nya samarbeten, marknadsföra idéer eller hitta tjänster och produkter.


Är du intresserad av att ingå i vårt branschspecifika nätverk
kontakta Ingela Armbro
ingela@wqs.se
mob; 0709 28 51 01
eller anmäl ditt intresse .