Loggo

Söker du bostad?

BYGGEMENSKAP
Byggemenskap som byggmodell ger förutsättningar att hålla byggkostnaderna så låga som möjligt. Det möjliggörs genom
att bygget planeras och byggs i samverkan mellan kommun, byggherre och intressenter och genom att de privata ytorna blir välplanerade, yteffektiva och anpassas till de möjligheter gemensamma ytor ger.
Kostnadsprissättning med full transparens och delade kostnader för gemensamma ytor, är några andra faktorer som gör det möjligt att skapa ett boende med god livskvalitet till rimliga kostnader

KOOPERATIV HYRESRÄTT
 
Kooperativ hyresrätt är en intressant upplåtelseform där insatsen är lägre än vid traditionell bostadsrätt, samtidigt som insatsen vid avflyttning återbetalas med samma belopp. Den kooperativa hyresrätten kan därför sägas vara ett spekulationsfritt boende som är oberoende av bostadsprisernas upp- och nedgång.

BOGEMENSKAP
 Utgångspunkten för bogemenskap är hustyper med inbyggda naturliga mötesplatser. I vårt boende ska man aldrig behöva känna sig ensam. Boendet skall bli ett sätt att leva med fokus på att må bra, hög livskvalitet och sociala funktioner. Det ska vara lätt och naturligt att umgås grannar emellan, utan att det känns påtvingat. Till boendet skall även finnas möjlighet att koppla olika typer av bas- och tilläggsservice som underlättar vardagen och ger mer tid för annat
 
Vi skapar social hållbarhet med naturliga mötesplatser, gemensamma ytor och gemensamma funktioner i boendet.