Loggo

Projektledning


Verktyg och processer för att anlägga ett helikopterperspektiv på
visions- och strategiarbete. 

Identifikation av delprojekt som är kritiska för att förflytta idén i visionens riktning. 

Upprättande av ”Goal Posts” för de enskilda delprojekten. 

Förhandlingar med viktiga aktörer och möjliga externa partners för genomförande av de olika delprojekten