Loggo

Hälsofrämjande ledar- & medarbetarskap


Företagsutveckling börjar med personlig utveckling som bland annat innefattar reflektion och medvetenhet hos alla medarbetare och ledare över sitt sätt att tänka, agera och reagera.

För att alla ska lyckas med sina uppgifter och uppdrag behöver alla känna lust, glädje och engagemang.
Allt som inte är under utveckling är under avveckling.

Ledarskap är att skapa förutsättningar för medarbetare och arbetsgrupper att vilja utvecklas, känna motivation och att skapa en vilja att göra sitt allra bästa.
Ledarskap är också att skapa känsla av sammanhang – att förstå företagets bakgrund, nuläge/position och framtid/mål & vision. 

Hur skapar ni ett ökat hälsofrämjande ledarskap?

Medarbetarskap är att ta ansvar för sin relation till arbetet, arbetsplatsen, chefen och kollegorna.
Medarbetarskap är  också att vilja skapa en känsla av motivation,
glädje och engagemang för att göra sitt allra bästa.
Medarbetare behöver förstå sin del av helheten, kunna hantera rådande situation och resurser samt att skapa en känsla av hoppfullhet och framtidstro.  

Hur skapar ni ett ökat hälsofrämjande medarbetarskap?

För förslag och offert kontakta
Ingela Armbro
ingela@wqs.se  
Mob: 0709 28 51 01