Loggo

Hälsa och Ekonomi


Går det att sätta ett ekonomiskt värde på arbetsförmåga?
Vad händer om arbetsförmågan förbättras, sett ur ett ekonomiskt perspektiv? Vad kostar ohälsan? Hur stor är egentligen kostnaden för sjukfrånvaro och sjuknärvaro?

Hälsoinsatser kräver såväl tid som pengar men vilka effekter och förtjänster kan hälsoinsatser ge på kort sikt men framför allt på lång sikt? Gör företaget lika självklart konsekvenskalkyler och konsekvensanalyser på arbetsmiljö- och hälsoinsatser, som på andra insatser/investeringar?

Vad innebär hälsobokslut och vad kan företaget ha för nytta av det?


 

För förslag och offert kontakta
Ingela Armbro
ingela@wqs.se  
Mob: 0709 28 51 01